GÜNÜMÜZDE...

KİBUTZ-1-

İbranice sözlük anlamı ”toplama, kümelenme”, çoğul söylenişi; Kibbutzim. İsrael’de geleneksel olarak tarıma dayalı, özellikle bu konu başlığı üzerine yapılanmış bir topluluktur. 1909’da ilk kurulan Kibbutz Degania idi. Bir kibbutz üyesine kibbuztnik, çoğulu ise kibbutznikim veya kibbutzniks denir. Bugün sanayi tesisleri ve ileri teknoloji işletmeleri de dahil olmak üzere diğer ekonomik dallar kısmen çiftçiliğin yerini almıştır. Kibbutzim, ütopik topluluklar olarak başladı. Sosyalizm ve Siyonizm. Son yıllarda, bazı kibbutzlar özelleştirildi ve toplumsal yaşam tarzında değişiklikler yapıldı.

2010 yılında, İsrael’de 270 kibbutz vardı. Fabrikaları ve çiftlikleri, İsrael’in 8 milyar ABD doları değerindeki endüstriyel üretiminin %’9unu ve 1.7 milyar ABD dolarının üzerindeki tarımsal üretiminin %40’ını oluşturuyor. Bazı kibbutzlarda önemli ölçüde ileri teknoloji ve askeri endüstriler geliştirmişti. Örneğin 2010 yılında, 200 üyeye sahip Kibbutz Sasa, askeri plastik endüstrisinden yıllık 850 milyon ABD doları elde etti.

Şu anda kibbutzlar, 230 kadar kibbutz ile laik kibbutz hareketi, 16 kibbutz ile dini kibbutz hareketi ve 2 kibbutz ile çok daha küçük dini Poalei Agudat Yisrael içinde örgütleniyor, hepsi daha geniş komünal yerleşim hareketinin bir parçası.

TARİH

İlk kibutzlar…

Kibbutzlar, Bilu hareketinin Filistin’e göç eden üyeleri tarafından kurulmuştur. Kendilerinden önce gelen tarım köyleri kuran Birinci Aliya’nın üyeleri gibi, İkinci Aliya’nın çoğu üyesi çiftçi olmayı planladı; Bu, Osmanlı Filistini’nin tarım ekonomisinde mevcut olan neredeyse tek kariyerdi. İlk kibbutz, 1909’da kurulan Degania Alef’ti.

Kibbutz Degania

Kibbutz Degania

İsrael’deki kibutz hareketinin bazı kurucuları, özellikle eğitim ve toplumsal yaşamda Antik Sparta’nın ideallerinden etkilendiler.

Kibbutz hareketinin öncülerinden Yosef Baratz, yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmıştır.

“Arazide çalışmaktan yeterince mutluyduk, ancak eski yerleşim yerlerinin yollarının bize göre olmadığını biliyorduk. Ülkeye yerleşmeyi umduğumuz yol bu değildi. Yahudilerin tepede olduğu ve Arapların onlar için çalıştığı bu eski yol; işveren ve istihdam olmaması gerektiğini düşündük. Daha iyi bir yol olmalı.”

Baratz ve diğerleri araziyi kendileri yetiştirmek isteseler de, 1909’da bağımsız çiftçiler olmak gerçekçi bir seçenek değildi. Bireysel yerleşim tercih ediliyordu, fakat daha çok toplu yerleşimlerde yaşamak gerekiyordu, yoksa hiç yerleşim olamıyordu.

Osmanlı Filistin’i zorlu bir çevreydi. Galile bataklıktı, Yehuda Dağları kayalıktı ve ülkenin güneyi Negev bir çöldü. İşleri daha zor hale getirmeye sebeplerin başında, yerleşimcilerin çoğunun önceden çiftçilik deneyimleri olmamasıydı. Sıhhi koşullar da kötüydü. Sıtma, tifüs ve kolera çok yaygındı. Bedeviler, çiftliklere ve yerleşim bölgelerine baskınlar düzenlerdi. Sulama kanallarının sabote edilmesi ve ekinlerin yakılması da yaygındı. Topluca yaşamak, istenmediğin bir ülkede güvende olmanın en mantıklı yoluydu. Güvenlik hususlarının yanı sıra, bir çiftlik kurmak için gerekli sermaye yoğun bir projeydi. Kibbutzların kurucuları, toplu olarak kalıcı bir şey kurmak için kaynaklara sahipken, bağımsız olarak bir şey yapmadılar.

Sonunda, arazi daha büyük Yahudi topluluğu tarafından satın alındı. Dünyanın dört bir yanından Yahudiler, Filistin’de arazi satın almak için Yahudi Ulusal Fonu (Keren Kayemeth L’israel ) “mavi kutulara” bozuk para atmaya başladılar. 1909’da Baratz, diğer dokuz erkek ve iki kadın, Kineret Gölü’nün güney ucunda Arap köyü Umm Juni/Juniya yakınlarında yerleştiler. Bu gençler şimdiye kadar, sulak alanları insani gelişme için dönüştüren gündelikçi olarak, duvarcı olarak ya da eski Yahudi yerleşim yerlerinde ek olarak çalıştılar. Şimdi hayalleri kendileri için çalışmak, araziyi inşa etmekti. Topluluklarına ”Kvutzat Degania” yani ‘buğday topluluğu’ veya ‘tahıl taneleri topluluğu’ adını verdiler. Şimdiki adı ise Degania Alef.

Degania’nın kurucuları yorucu bir çalışmaya katlandı: Öncülerden biri şöyle yazdı: ”Vücut eziliyor, bacaklar başarısız oluyor, baş ağrıyor, güneş yakıyor ve beden zayıflıyor. ”Bazen, kibbutz üyelerinin yarısı iş için rapor veremedi ve çoğu ayrıldı. Zorluklara rağmen, 1914’te Degania’nın elli üyesi vardı. Diğer kibbutzlar, Kineret Gölü ve yakınlardaki Yizreel Vadisi çevresinde kuruldu.

İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE

1. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve ardından İngilizlerin gelişi, Filistin Yahudi Cemaati ve kibbutzları için faydalar getirdi. Osmanlı makamları Filistin’e göçü zorlaştırmış ve arazi alımlarını kısıtlamıştı. Yükselen antisemitizm, birçok Yahudi’yi Doğu Avrupa’dan kaçmaya zorladı. On binlerce Rus Yahudi’si, pogromlardan kaçmak için 1920’lerin başında Üçüncü Aliya olarak adlandırılan bir göç dalgasıyla Filistin’e göç etti.

Siyonist Yahudi Gençlik Hareketleri 1920’lere Betar gibi sağcı hareketlerden Dror, Brit Haolim, Qadima, Habbonim (şimdi Habonim Dror) ve Hashomer Hatzair gibi sol kanat sosyalist gruplara kadar gelişti. İkinci Aliya’nın bir parçası olarak gelenlerin aksine, bu gençlik grubu üyeleri, yola çıkmadan önce bazı tarımsal eğitim aldılar. İkinci Aliya ve Üçüncü Aliya üyelerinin Rus olma olasılığı daha düşüktü, çünkü Rusya’dan göç, Rus Devriminden sonra kapatılmıştı. Dünya savaşları arasında kibutzlara yerleşen Avrupalı Yahudiler, Almanya da dahil olmak üzere Doğu Avrupa’daki diğer ülkelerdendi.

İlk günlerde, topluluk toplantıları pratik meselelerle sınırlıydı, ancak 1920’lerde ve 1930’larda daha gayrı resmi bir hale geldi. Yemek odasında buluşmak yerine, grup bir kamp ateşi etrafında oturacaktı. Dakikaları okumak yerine, seans bir grup dansı ile başlayacaktı. Kinneret kıyılarındaki bir kibutzdaki gençliğini hatırlayan bir kadın şöyle dedi: ”Ah, hepimiz tartışmalara katıldığımızda ne kadar güzeldi, birbirimizi arama geceleriydi. Kutsal geceler, sessizlik anlarında, her kalpten bir kıvılcım fışkıracak ve kıvılcımlar tek bir büyük alevde birleşip gökleri delecekmiş gibi gelirdi bana, kampımızın merkezinde bir ateş yanıyor ve Hora’nın ağırlığı altındaki toprak, vahşi şarkılar eşliğinde ritmik bir inilti ile inliyor”

1920’lerde kurulan kibbutzlar, Degania gibi 1. Dünya Savaşı’ndan önce kurulan kibutzlardan daha büyük olma eğilimindeydi. Degania’nın kuruluşunda 12 üyesi vardı. Sadece on yıl sonra kurulan Eyn Harod, 215 üye ile işe başladı.

Kibbutzim, 1930’larda ve 1940’larda büyüdü ve gelişti. 1922’de Filistin’de kibbutzlarda yaşayan 700 kişi vardı.1927’de sayı 2.000’e yükseldi. 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 79 kibbutzimde 24.105 kişi yaşıyordu ve bu da Filistin Mandası altındaki Yahudi nüfusunun %5ini oluşturuyordu. 1950’de rakamlar 65.000’e çıktı ve nüfusun %7.5’ini oluşturuyordu. 1989’da kibbutz nüfusu 129.000’e ulaştı. 2010 itibariyle, sayı yaklaşık 100.000’e düştü;

KIBBUTZ HAREKETLERİNİN GELİŞİMİ

1927’de Birleşik Kibbutz Hareketi kuruldu. Birkaç Hashomer Hatzair Kibbutz’u bir araya gelerek Kibbutz Artzi’yi oluşturdu. 1936’da Filistin Sosyalist Birliği kuruldu ve Hakibbutz Haartzi’nin müttefiki olarak hizmet etti. 1946’da Hakibbutz Haartzi ve sosyalist lig, 1948’de Ahdut Havoda ile birleşerek sol Mapam Partisi’ni oluşturan Filistin Hashomer Hatzair İşçi Partisi’ni oluşturmak için birleşti.

1928’de Degania ve diğer küçük kibbutzlar, Hever Hakvutzot’u (Kibbutzlar Derneği) kurdular. Kvutzot, güveni korumak için bunun zorunlu olduğu inancıyla, 200 üyeyi geçmeyecek şekilde kasten küçüktü. Kvutzot’un Avrupa’da gençlik grubu bağlantıları yoktu. Birleşik Kibbutz hareketine bağlı kibbutzlar alabildikleri kadar çok üye aldı. Givat Brenner sonunda 1500’den fazla üyeye sahip oldu. Artzi kibbutzları da cinsiyet eşitliğine diğer kibutzlardan daha fazla bağlıydı. Kadınlar, koca (ba’ali=sahibim) için kullanılan geleneksel İbranice sözcük yerine kocalarına (ishi =benim erkeğim) derlerdi. Çocuklar çocuk evlerinde uyurlardı ve ebeveynlerini günde sadece birkaç saat ziyaret edebilirlerdi.

Dinde de farklılıklar vardı.” Kibbutz Artzi” ve” Birleşik Kibbutz Hareketi” kibbutzları laikti, hatta katı bir şekilde ateistti ve gururla “Tanrısız Manastırlar” olmaya çalışıyorlardı. Çoğu ana akım, burada yaşayanların, kendi ebeveynlerinin Ortodoks Yahudiliğini de küçümsemesine rağmen, yeni topluluklarının yine de Yahudi özelliklerine sahip olmasını istediler. Cuma geceleri beyaz bir masa örtüsü ve güzel yemeklerle Şabatı kutladılar ve eğer önlenebilirse cumartesi günü iş yapılmadı. Ancak daha sonra bazı kibbutzlar, kibbutzların geleceğine ilişkin korkuları tartışmak üzere Yom Kippur’u “Kefaret Günü” olarak kabul ettiler. Kibbutzlarda yaşayan çocuklar için toplu Bar ve Bat Mitzva kutlamaları da yapıldı.

Kibutznikler, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları gibi günde üç kez ibadet etmez, Şavuot, Sukkot ve Pesah gibi bayramları danslar, yemekler ve kutlamalarla gerçekleştirirlerdi. Bir Yahudi bayramı olan Tu Bişvat “Ağaçların Yeni Yılı”, kibbutznikler tarafından önemli ölçüde canlandırıldı. Sonuç olarak Şavuot ve Sukot gibi bir tür tarımsal bileşeni olan tatiller / bayramlar kibbutzlar için en önemli olanlardı.

Dini kibbutzlar, devletin kurulmasından önce, kümeler halinde kurulmuş ve Dini Kibbutz Hareketi yaratılmıştır. İlk dini kibutz, 1946’da kurulan Ein Tzurim’dir.

DEVLET KURMA

1917 Balfour Deklarasyonu ve Filistin’e Yahudi yerleşimci dalgası, bölgenin demografik dengesini bozmaya başlayınca Arap muhalefeti arttı. Araplar 1920’de Kudüs’te, 1921’ de Yafa’da ve 1929’da Hebron’da kanlı ayaklanmalarla tepki verdiler. 1930’ların sonlarında Arap-Yahudi şiddeti, neredeyse sabit hale geldi; Filistin’deki 1936-39 Arap İsyanı, Filistin tarihçiliğinde “Büyük Ayaklanma” olarak bilinir.

Kibbutzlar daha belirgin bir askeri rol üstlenmeye başladı. Tüfekler satın alındı veya üretildi ve kibbutz üyeleri bunları kullanmayı öğrendi, atış eğitimleri yapmaya başladı. İsrael’li bir asker ve devlet adamı olan Yigal Allon, Yishuv’un askeri faaliyetlerinde kibbutzların rolünü şöyle açıklıyor:

“Öncü Siyonistlerin planlanması ve gelişimi, en başından beri en azından kısmen politik-stratejik ihtiyaçlar tarafından belirlendi. Örneğin yerleşim yerlerinin seçimi, yalnızca ekonomik uygulanabilirlik değerlendirmelerinden değil, aynı zamanda ve hatta esas olarak, yerel savunma ihtiyaçları, genel yerleşim stratejisi ve bu tür yerleşim bloklarının gelecekte oynayabilecekleri rol tarafından da etkilenmiştir. Belki de belirleyici top yekun mücadele. Buna göre, ülkenin uzak bölgelerinde arazi satın alındı veya daha sık olarak oralarda kibbutzlar kuruldu”

Kibbutzlar, kurulacak Yahudi Devletinin sınırlarının belirlenmesinde de rol oynadı. 1930’ların sonlarında Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında paylaşılacağı ortaya çıktığında, toprağın Yahudi devletine dahil edilmesini sağlamak için uzak bölgelerde kibbutzlar kuruldu. 1946’da Yom Kipur’dan sonraki gün, Negev’in kuzey kesiminde İsrael’e bu kurak, ancak stratejik açıdan önemli bölge üzerinde daha iyi bir hak iddia etmek için alelacele 11 adet yeni “Kule ve Çardak” kibbutzları kuruldu. Kibbutz hareketinin Marksist fraksiyonu Kibbutz Artzi, bölünme yerine, tek devletli bir çözümü tercih etti, Arapların karşı çıktığı serbest Yahudi göçünü savundu.

Kibbutznik’ler 1948 Arap-İsrael Savaşında savaştılar ve bu çatışmadan yeni doğan İsrael Devleti, dünyanın gözünde artan bir prestij ile çıktı. Kibbutz Degania üyeleri, Suriye tankının, Molotof kokteylleriyle, Galile’ye ilerlemesini durdurmada etkili oldular. Maagan Michael, savaşı kazanan Sten silahları için mermi üretti. Maagan Michael’in gizli mühimmat fabrikası, daha sonra kibbutzdan ayrıldı ve İsrael Askeri Endüstrilerine dönüştü.

Devam edecek…